понеделник, 24 септември 2018 г.

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 5, 6, 7 и 10 клас:


ТЕСТОВЕ:


5 клас - Tema_8_Variant_1.xlsm
              Tema_8_Variant_2.xlsm

6 клас - Tema_7_Variant_1.xlsm
              Tema_7_Variant_2.xlsm

7 клас - Tema_7_Variant_1.xlsm
              Tema_7_Variant_2.xlsm

ЗАДАЧИ:

10 клас - Задача
6 клас - Задача
7 клас - Теми за проект

CD с упражнения към учебниците за 5, 6, 7 клас:6 клас

7 клас


УРОЦИ 10 клас 

Информационни технологии:


І Модул: Бази от данни
Тема №1: Начално запознаване с базите от данни и системите за тяхното управление --> В pdf формат ТУК

Тема №2: Модели на данни. Видове. Примери --> В pdf формат ТУК 

ІI Модул: Компютърна презентация


Компютърна графика:

Въведение в CorelDRAW--> В pdf формат ТУК
Работен екран в CorelDRAW--> В pdf формат ТУК
Обработка на текст в CorelDRAW--> В pdf формат ТУК
Изработване на знак в CorelDRAW--> В pdf формат ТУК